Jaarrekening 2018

Stichting ICAD
(Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten van Rotterdam en omgeving)

E. stichting.icad@gmail.com
W. https://www.icad2012.nl
F. Stichting Icad
R. NL42 INGB 0003 8438 59
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm (Algemeen Nut Beogende Instelling)

JAARREKENING 2018

Code   Omschrijving inkomsten                                                         Bedrag

3000   Giften/catechisatiebusjes en donaties                           €              – –
3100   Collecten ICAD                                                                     €   2.494,67
3200   Collecten t.g.v. div. doelen                                                 €              – –
3300   Bijdrage classis                                                                    €              – –
3400   Rente Zakelijke Spaarrekening                                        €            4,23
3600   Diverse inkomsten                                                              €               – –
3700  Subsidie fonds SSVGR                                                          €               – –
Totaal                                                                                                 €  2.498,90

Code  Omschrijving uitgaven

4000   Bankkosten                                                                             €      107,66
4100   Afdracht collecten t.g.v. div. doelen                                   €              – –
4200   Vergoeding leiding bijbeluurtje                                          €      300,00
4300   Materiaal t.b.v. bijbeluurtje                                                 €      301,00
4400   Materiaal en overigen t.b.v. ICAD kerkdiensten         €      724,34
4500   Drukwerk                                                                                 €      180,29
4600   Kantoorbehoeften                                                                   €             – –
4700   Portokosten                                                                               €             – –
4800  Diverse kosten                                                                           €      433,15
Totaal                                                                                                     €  2.046,64

Balans            debet                                                                                31-12-18
1100   Rekening NL42 INGB 0003 8438 59                                 € 1.201,35
1220   Zakelijke Spaarrekening                                                          € 4.954,04
–                                                                                         Totaal             € 6.155,39

Balans            credit
2000   Werkkapitaal ICAD                                                                     € 6.155,39

Vermogensvergelijking

Vermogen 2017                                        € 5.703,13
Vermogen 2018                                        € 6.155,39

Negatief/positief                                      €     452,26

C.I. van der Giessen
Penningmeester Stichting ICAD Rotterdam en omgeving
e-mail: ci.vandergiessen@casema.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel, 28 januari 2019.

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: