Doelstellingen

Doelstellingen

  • *mensen met een verstandelijke beperking op aansprekelijke wijze in contact te brengen met de Bijbel;
  • *het organiseren en stimuleren van het houden van gecombineerde kerkdiensten in verschillende kerken in Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan den IJssel en omliggende gemeenten;
  • *het organiseren en stimuleren van het houden van Bijbelclubs in Rotterdam, Barendrecht, Capelle aan den IJssel en omliggende gemeenten;
  • *het stimuleren van overleg en samenwerking met organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de zorg en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: