Nieuws

Afscheid van ds. Bert de Wit

Op 17 februari werd tijdens de bestuursvergadering afscheid genomen van ds. Bert de Wit. Het uitgebreide bericht staat op deze pagina

Afscheid Karin Kruijt

Per 6 december 2021 is afscheid genomen van bestuurslid mw. C. Kruijt-Schop. Zij was vanaf 2001 als vertegenwoordiger van ASVZ lid van het ICAD-bestuur. Door haar werk in diverse woonvoorzieningen van ASVZ had zij een goed beeld van wat de mensen met een verstandelijke beperking voelden en wat hen bezig hield. Deze kennis heeft zij regelmatig ingebracht tijdens de bestuursvergaderingen van de Stichting ICAD. Ook bij de voorbereiding van de ICAD-kerkdiensten was haar inbreng gericht op de mensen uit de doelgroep, hun verwanten en begeleiders. 

25-jarig jubileum als bestuurslid

In 2021 is tijdens de viering van het 70-jarig jubileum van ICAD, op 18 september, ook aandacht besteed aan het 25-jarig bestuurslidmaatschap van mw. A.(Ada) van der Wel-Boender. Dit jubileum was er al in 2020, maar moest i.v.m. de beperkingen vanwege Corona uitgesteld worden. Aan Ada is naast een bos bloemen een kristalglas element overhandigd met de symbolen “Geloof, Hoop en Liefde” met een inscriptie 25 jaar ICAD


kerkraam Alexanderkerk, Rotterdam-Alexanderpolder

2020 was voor ICAD een bijzonder jaar. Door de Corona pandemie die medio maart 2020 landelijk uitbrak waren samenkomsten zoals ICAD-kerkdiensten en Bijbelclubs niet mogelijk. Onzeker was wanneer de ICAD kerkdiensten en Bijbelclubs weer mogelijk waren zoals voorheen. De meeste kerken gingen over op online diensten die thuis op een computer, TV o.d. beluisterd en bekeken konden worden.

Op 15 juli 2017 is na een kort ziekbed overleden Frans Houweling die sinds 25 februari 1981 tot zijn overlijden  voorzitter is geweest van ICAD.  Met grote toewijding en liefde heeft hij zich ingezet voor en met de mensen met een verstandelijke beperking.

ICAD (interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten Rotterdam e.o.) bestaat dit jaar (2016) 65 jaar. Dit is gevierd met een high-tea met het bestuur van ICAD, leiding van de Bijbelclubs en vertegenwoordigers van Kerkplein en ASVZ. De hr. Johan Wijnhorst van het Nederlands Bijbelgenootschap heeft daarna een lezing gehouden over en het gebruik van de Meeleesbijbel. Ook is God gedankt voor de doelgroep en de inzet van de vele vrijwilligers die zich voor dit werk al vele jaren inzetten).

ICAD

Vrijdag 8 april 2016 is de voorm. voorzitter (tot 1981) van ICAD, ds. O.J. van der Ploeg overleden.

Een reaktie van een bezoeker van de kerstdienst in de Verrijzeniskerk SGA,  d.d. 20 december 2015.
Kerstfeest met ICAD
Vorige week zondag boden we gastvrijheid aan onze verstandelijk gehandicapte zusters en broeders om samen een kerkdienst te beleven. Het hele jaar door gaan zij zo bij gemeenten op bezoek en de laatste dienst van het jaar, de kerst-dienst, was voor ons gereserveerd. Het was dan ook een echte kerstsfeer met een koor, The Kelagio Singers, die met solisten de dienst extra kleur en luister gaven! De bezoekers kwamen overal vandaan, zo bleek al bij het begin en de dienst zelf kende af en toe ook een vrolijke interactie. Met de Wijzen uit het Oos-ten gingen we op zoek naar het kerstkind en zo vonden we Jezus, die ook nu nog zijn voorname plaats in ons leven wil innemen. Het was weer een blijde ervaring om elkaar te ontmoeten en samen de kerstboodschap te horen. En het was nog lang napraten in het overvolle en gezellige Palet, voordat iedereen met het juiste vervoer de weg naar huis opzocht. Al met al weer een bijzondere gebeurtenis, opnieuw voor herhaling vatbaar!
Ad Hekkert

Het overzicht van de Bijbelclubs is aangepast. De gegevens van de (nieuwe) Bijbelclub Immanuëlkerk te Barendrecht zijn toegevoegd.

De komende ICAD diensten zijn vermeld op het voorblad en het jaaroverzicht van de diensten in 2016.

Attachment-1Lou Stroo ( voormalig bestuurslid van ICAD)

en

Kees LorIMG_9836en de Jong (medewerker/leidinggevende  ASVZ)

zijn op  24 april 2015 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de ICAD dienst van 15 maart 2015 in de Ontmoetingskerk te Capelle aan den IJssel traden The Kelagio Singers op. Hierna de geschiedenis van dit koor met enthousiaste zangers en zangeressen.

Het koor is op zoek naar iemand die het koor kan begeleiden op piano, keyboard of eventueel accordeon. Ook kunnen er nog mensen komen zingen bij het koor.

The Kelagio Singers zijn opgericht op 13 september 1973, door dhr Wim van den Heuvel en Paul de Prez, onder de vleugels van stichting Paus Johannes 23e.
Ze zijn begonnen met 10 mensen, vanuit 3 verschillende gezinsvervangende tehuizen, waaronder, Kempenhout, Lambertshove en Giovanni. De O staat voor overige.
Van deze 10 mensen zitten er nog 3 op het koor. Deze mensen zingen nog altijd met veel plezier.
Na 14 jaar zijn dhr van den Heuvel en dhr de Prez gestopt met het koor, en ben ik (Elly Peeren) bij het koor gekomen. Op het moment dat ik bij het koor ben gekomen bestond het al uit 35 personen.
Jarenlang vielen wij onder, eerst het G.J.V.W en later R’ GO en MEE. Nu zijn we alweer vele jaren een zelfstandig koor. We oefenen iedere donderdagavond, nu nog in de Larenkamp aan de Slinge in Rotterdam zuidwijk, waar we in het nieuwe seizoen ons oefenruimte krijgen is nog niet bekend. Alleen in de grote- en de kerstvakantie oefenen wij niet.
Op dit moment bestaat het koor uit 26 mensen.

Elly Peeren-Paauwe

Stichting ICAD nu ook op Facebook, Twitter, Linketin en Google+

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: