Geschiedenis

Geschiedenis

Op 15 juli 2017 is na een kort ziekbed overleden Frans Houweling die sinds 25 februari 1981 tot zijn overlijden  voorzitter is geweest van ICAD.  Met grote toewijding en liefde heeft hij zich ingezet voor en met de mensen met een verstandelijke beperking.

65-jarig bestaan ICAD

ICAD

De ICAD is in 1951 ontstaan vanuit een initiatief van twee Rotterdamse predikanten Dr. S.P. Dee en Ds. C.A. Korevaar, om met en voor mensen met een verstandelijke beperking catechisatie onderwijs te geven en later aangevuld met aangepaste en gecombineerde kerkdiensten te houden in kerken in groot Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Barendrecht. Door de verschillende kerkenraden en predikanten is daar ruimschoots medewerking aan gegeven. Deze kerkdiensten worden vanaf het begin tot heden ca. negen maal per jaar op wisselende locaties gehouden. De aangepaste diensten werden in de regel in de middag gehouden waarbij plaatselijke kerkgangers mede werden uitgenodigd. Bij de gecombineerde diensten die in de regel in ochtenddiensten worden gehouden zijn de mensen met een verstandelijke beperking te gast bij de reguliere kerkgangers. Na de kerkdiensten wordt koffie en thee gedronken door de bezoekers van de kerkdienst. De opzet hiervan is de ontmoeting van de kerkgangers met de mensen met een verstandelijke beperking en de onderlinge ontmoeting. Een andere opzet is om de “drempel” van de kerk te verlagen voor de mensen met een verstandelijke beperking. Doordat de ICAD interkerkelijk is wordt geen onderscheid gemaakt in de kerk waar de diensten worden gehouden en de mensen die deze diensten bezoeken. Een groot deel van de mensen die deze diensten bezoeken zijn woonachtig in (voormalige) GVT’s of begeleid zelfstandig wonende. Het vervoer naar en van de kerken gaat voor een groot deel met gebruikmaking van het aangepaste vervoer.

Een andere activiteit van de ICAD is het houden van Bijbelclubs op diverse locaties op een avond in de week. Deze avonden bestaan grotendeels uit zingen, vertellen van verhalen en onderlinge ontmoeting. Een groot aantal vrijwilligers zet zich daarvoor in.

De voorzitter (de hr. F. Houweling) heeft vanaf 25 februari 1981 tot 15 juli 2017 leiding aan deze  commissie en onderhoudt de contacten met predikanten en kerkenraden over de te houden kerkdiensten. Mede door zijn inzet voor de ICAD heeft hij in 2011 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Een van de bestuursleden van het eerste uur mw. L(Loes) Beukema-Bergsen is vanwege bijzondere inzet en stuwende kracht bij haar aftreden in 2006 benoemd tot erelid.

ICAD heeft op 31 december 2012 de juridische status verworven van een stichting en heet vanaf die datum Stichting ICAD. Tevens is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemee Nut Beogende Instelling (ANBI).

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: