Afscheid ds. Bert de Wit

In de bestuursvergadering van 17 februari 2022 is afscheid genomen van ds. Bert de Wit, die sinds mei 2014 als adviseur lid was van het ICAD-bestuur.

“Bert is sinds 22 mei 2014, bijna acht jaar dus, een trouw en toegewijd bestuurslid van ICAD
geweest. Hij verzuimde nooit. Als er (met catechisatie) een dubbele afspraak dreigde regelde hij
tijdig dat ICAD werd verzet.
Als adviseur heeft Bert op een aantal momenten het bestuur aan het denken gezet. Henk noemt
de vraag die Bert aan het begin stelde: “hoe noemen jullie de doelgroep eigenlijk”. Een heel
wezenlijke vraag, met een veelzeggend antwoord. Ook was zijn bijdrage aan de SWOT analyse
van belang. Hij hielp ons helder te krijgen waar we goed in zijn.
Bert wordt heel hartelijk bedankt voor zijn inzet voor het bestuur, zijn betrokkenheid bij de
doelgroep en voor de mooie ICAD-kerkdiensten waarin hij voorging”.

Henk wenst Bert Gods’ zegen en overhandigt namens het bestuur een cadeau. Natuurlijk ontbreekt een bos bloemen niet en Ada van der Wel vertelt dat de bewoners van Meliom als dank en uit waardering een boek voor Bert gemaakt hebben.

Bert bedankt Henk voor de mooie woorden en het bestuur voor de fijne samenwerking. Hij vertelt gevraagd te zijn met de toezegging “dat het niet veel werk” zou zijn en toen dacht dat dit wel zou tegenvallen, maar het was waar: het was niet veel werk. En het was werk dat je deed met fijne mensen in een fijn team.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: