12 december 2021­ – Alexanderkerk

Op zondag 12 december is er een aangepaste dienst in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.

Het is een kerstviering en de dienst begint om 12:00 uur. Na de dienst is er een lunch. De middag is rond 14:15 afgelopen.

Er is plaats voor maximaal 100 bezoekers. Aanmelden voor de dienst is noodzakelijk en kan via email stichting.icad@gmail.com of telefonisch via
06-53 33 97 83 of 06-30 28 79 15.

Het thema van de dienst is “Wie is het belangrijkste?” en we lezen uit Marcus 9 de verzen 33 t/m 37.

Voorganger in deze dienst is Ds. Bas van Zuijlenkom en er wordt gezongen door het “zang- en muziekteam SGA”.

Zoals hiervoor genoemd gaan we na de dienst gezellig met elkaar van de lunch genieten. Dus mis het niet, we kijken naar je uit!

Je kunt deze dienst ook volgen of terugluisteren of -kijken via Alexanderkerk of kerkdienstgemist

Marcus 9 de verzen 33 t/m 37

Wie is het belangrijkste?

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us
Hide Buttons
%d bloggers liken dit: