Jaarrekening 2016

Stichting ICAD
(Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten van Rotterdam en omgeving)

E. stichting.icad@gmail.com
W. http://www.icad2012.nl
F. Stichting Icad
R. NL42 INGB 0003 8438 59
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm (Algemeen Nut Beogende Instelling)

JAARREKENING 2016

Code   Omschrijving inkomsten                                                         Bedrag

3000   Giften/catechisatiebusjes en donaties                           €         77,20
3100   Collecten ICAD                                                                            €   1.843,95
3200   Collecten t.g.v. div. doelen                                                      €                 – –
3300   Bijdrage classis                                                                             €       250,00
3400   Rente Zakelijke Spaarrekening                                           €             9,70
3600   Diverse inkomsten                                                                     €                  —
3700   Subsidie fonds SSVGR                                                              €       700,00
3800  Overschrijving van Zakelijke Betaalrekening              €                —
–                                                                                           Totaal                     €  3.150,85

Code  Omschrijving uitgaven

4000   Bankkosten                                                                                      €      102,23
4100   Afdracht collecten t.g.v. div. doelen                                   €         77,20
4200   Vergoeding leiding bijbeluurtje                                           €      400,00
4300   Materiaal t.b.v. bijbeluurtje                                                    €            6,16
4400   Materiaal en overigen t.b.v. ICAD kerkdiensten        €      454,84
4500   Drukwerk                                                                                         €      153,67
4600   Kantoorbehoeften                                                                      €                – –
4700   Portokosten                                                                                    €                —
4800   Diverse kosten                                                                               €  2.166,15
4900  Overboeking naar Zakelijke Betaalrekening                €                  —
–                                                                                        Totaal                       € 3.360,25

Balans            debet                                                                                        31-12-16

1100   Rekening NL42 INGB 0003 8438 59                                € 2.252,36
1220   Zakelijke Spaarrekening                                                           € 2.943,15
–                                                                                         Totaal                        € 5.195,51

Balans           credit
2000   Werkkapitaal ICAD                                                                      €5.195,51

Vermogensvergelijking

Vermogen 2015                                        € 5.404,91
Vermogen 2016                                        € 5.195,51

Negatief/positief                                      €   -209,40

C.I. van der Giessen
Penningmeester Stichting ICAD Rotterdam en omgeving
e-mail: ci.vandergiessen@casema.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel, 31 januari 2017.

Fondsen die subsidie hebben toegezegd

image001Share On Facebook
Contact us
%d bloggers liken dit: