Jaarrekening 2017

Stichting ICAD
(Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten van Rotterdam en omgeving)

E. stichting.icad@gmail.com
W. http://www.icad2012.nl
F. Stichting Icad
R. NL42 INGB 0003 8438 59
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm (Algemeen Nut Beogende Instelling)

JAARREKENING 2017

Code   Omschrijving inkomsten                                                         Bedrag

3000   Giften/catechisatiebusjes en donaties                           €       299,00
3100   Collecten ICAD                                                                            €   1.782,29
3200   Collecten t.g.v. div. doelen                                                      €                 – –
3300   Bijdrage classis                                                                             €       250,00
3400   Rente Zakelijke Spaarrekening                                           €             6,66
3600   Diverse inkomsten                                                                     €                  —
3700  Subsidie fonds SSVGR                                                               €                  —
Totaal                                                                                                                 €  2.337,95

Code  Omschrijving uitgaven

4000   Bankkosten                                                                                      €      102,82
4100   Afdracht collecten t.g.v. div. doelen                                   €                —
4200   Vergoeding leiding bijbeluurtje                                           €      300,00
4300   Materiaal t.b.v. bijbeluurtje                                                    €      250,00
4400   Materiaal en overigen t.b.v. ICAD kerkdiensten        €      797,68
4500   Drukwerk                                                                                         €      135,52
4600   Kantoorbehoeften                                                                      €                – –
4700   Portokosten                                                                                    €                —
4800  Diverse kosten                                                                               €      244,30
Totaal                                                                                                                 €  1.830,32

Balans            debet                                                                                        31-12-17
1100   Rekening NL42 INGB 0003 8438 59                                €     753,33
1220   Zakelijke Spaarrekening                                                           € 4.949,81
–                                                                                         Totaal                       € 5.703,13

Balans            credit
2000   Werkkapitaal ICAD                                                                      €5.703,13

Vermogensvergelijking

Vermogen 2016                                        € 5.195,51
Vermogen 2017                                        € 5.703,13

Negatief/positief                                      €     507,63

C.I. van der Giessen
Penningmeester Stichting ICAD Rotterdam en omgeving
e-mail: ci.vandergiessen@casema.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel, 28 januari 2018.

Fondsen die subsidie hebben toegezegd

image001

Share On Facebook
Contact us
%d bloggers liken dit: