Jaarrekening 2018

Stichting ICAD
(Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten van Rotterdam en omgeving)

E. stichting.icad@gmail.com
W. http://www.icad2012.nl
F. Stichting Icad
R. NL42 INGB 0003 8438 59
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm (Algemeen Nut Beogende Instelling)

JAARREKENING 2018

Code   Omschrijving inkomsten                                                         Bedrag

3000   Giften/catechisatiebusjes en donaties                           €                 – –
3100   Collecten ICAD                                                                            €   2.494,67
3200   Collecten t.g.v. div. doelen                                                      €                 – –
3300   Bijdrage classis                                                                             €                 – –
3400   Rente Zakelijke Spaarrekening                                           €            4,23 
3600   Diverse inkomsten                                                                     €                 – –
3700  Subsidie fonds SSVGR                                                               €                 – –
Totaal                                                                                                                 €  2.498,90

Code  Omschrijving uitgaven

4000   Bankkosten                                                                                      €      107,66
4100   Afdracht collecten t.g.v. div. doelen                                   €                – –
4200   Vergoeding leiding bijbeluurtje                                           €      300,00
4300   Materiaal t.b.v. bijbeluurtje                                                    €      301,00
4400   Materiaal en overigen t.b.v. ICAD kerkdiensten        €      724,34
4500   Drukwerk                                                                                         €      180,29
4600   Kantoorbehoeften                                                                      €                – –
4700   Portokosten                                                                                    €                – –
4800  Diverse kosten                                                                               €      433,15
Totaal                                                                                                                 €  2.046,64

Balans            debet                                                                                        31-12-18
1100   Rekening NL42 INGB 0003 8438 59                                € 1.201,35
1220   Zakelijke Spaarrekening                                                           € 4.954,04
–                                                                                         Totaal                       € 6.155,39

Balans            credit
2000   Werkkapitaal ICAD                                                                     € 6.155,39

Vermogensvergelijking

Vermogen 2017                                        € 5.703,13
Vermogen 2018                                        € 6.155,39

Negatief/positief                                      €     452,26

C.I. van der Giessen
Penningmeester Stichting ICAD Rotterdam en omgeving
e-mail: ci.vandergiessen@casema.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel, 28 januari 2019.

 

Share On Facebook
Contact us